Η Θερμογραφια στην Επιθεωρηση Μεταχειρισμενων Σκαφων

1 Δεκεμβρίου, 2015
Posted by: zaggas

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μεταχειρισμένα σκάφη έχει καταστήσει την επιθεώρηση τους μια σημαντική ανάγκη. Όπως και στις επιθεωρήσεις κτιρίων και εξοπλισμού αν δεν γίνει σωστή και υπεύθυνη καταγραφή της κατάστασης από την αρχή μπορεί αργότερα να βρεθούμε με σοβαρούς μπελάδες. Η επιθεώρηση σε ένα σκάφος μπορεί να γίνει είτε πριν την πώληση του για καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης του, είτε μετά από κάποια σοβαρή ζημιά ή κάποιο χτύπημα για αξιολόγηση της επισκευής του ή ακόμα και περιοδικά για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη βλαβών από τον ιδιοκτήτη.

Ο σωστός και αξιόπιστος έλεγχος ενός σκάφους χρειάζεται εκτός από εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην καταγραφή της κατάστασης ενός σκάφους είναι η Θερμογραφία.

Η υπέρυθρη θερμογραφία τα τελευταία χρόνια είχε ραγδαία αύξηση σε πολλές εφαρμογές προγνωστικής συντήρησης εξοπλισμού. Η ταχύτητα η ασφάλεια και η αξιοπιστία που παρείχε σε επιθεωρήσεις καταγραφής της κατάστασης του εξοπλισμού, την έκανε ένα αναπόσπαστο εργαλείο των επιθεωρητών τόσο σε κτίρια όσο και στην βιομηχανία. Με αυτή την επιτυχία και τα αποτελέσματα που έδινε αυτή η μέθοδος ήταν απλά θέμα χρόνου να μεταπηδήσει και σε άλλες εφαρμογές. Μια από αυτές είναι και οι επιθεωρήσεις σκαφών αναψυχής.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με ορισμένους από τους βασικούς ελέγχους που μπορούμε να κάνουμε με την Θερμογραφία και θα δούμε παραδείγματα ανωμαλιών που μπορούμε να εντοπίσουμε.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με Θερμογραφία

Έχοντας πολλές εφαρμογές τόσο στην βιομηχανία όσο και την ναυτιλία η θερμογραφία είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο στην επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα σκάφος. Ορισμένα από τα σημεία που μπορούμε να επιθεωρήσουμε με μεγάλη επιτυχία είναι:

  • Μοτέρ, κινητήρες
  • Μηχανές εσωτερικής καύσης
  • Ρουλεμάν
  • Αντλίες, ψυγεία

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό αξίζει ιδιαίτερα να σταθούμε στην μηχανή. Ο κινητήρας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο σε κάθε σκάφος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση του. Δεδομένου ότι η κάθε μηχανή εσωτερικής καύσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία λειτουργίας και η χρήση πάνω από αυτή την θερμοκρασία μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρές βλάβες δικαιολογεί απόλυτα την χρήση της θερμογραφίας ως ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της κατάστασης της.